Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pod dohľadom sme mali volebný deň a aj deti na cyklojazde (zásahy hliadok 25.9. - 1.10.)

Dátum: 04.10.2023
Pod dohľadom sme mali volebný deň a aj deti na cyklojazde (zásahy hliadok 25.9. - 1.10.)

Mestské policajtky a policajti sa počas posledného septembrového týždňa zaoberali v bratislavských uliciach 2 807 udalosťami. Zamerali sa na kontrolu dodržiavania pravidiel v prírodnom areáli Kuchajda, dávali pozor na účastníkov detskej cyklojazdy a počas víkendu nechýbali ani pri volebných miestnostiach, kde dohliadali na bezproblémový priebeh volieb. Koniec týždňa priniesol aj zmenu v parkovaní vozidiel na chodníkoch. Tie už na nich parkovať aktuálne nemôžu.

Väčšina prípadov, ktoré hliadky mestskej polície riešili sa týkala oblasti dopravy. Dopravných porušení sme zaznamenali a riešili celkom 1 004, z nich 51 bolo spáchaných závažným spôsobom. Okrem priestupkov proti verejnému poriadku, ktoré boli jednými z najčastejších, sme riešili v nemalej miere aj ľudí, ktorí pri venčení svojich psov nerešpektovali ustanovia zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov či motoristov, ktorí parkovali svoje vozidlá na lesných pozemkoch.

Mestské policajtky a policajti sa zaoberali napríklad aj priestupkami proti občianskemu spolunažívaniu či prípadmi nepovolenej konzumácie alkoholu na verejnosti. Nechýbali priestupky spojené s neudržiavaním čistoty a poriadku na verejných priestranstvách a vo viacerých prípadoch sme riešili aj taxikárov, za porušenia zákona o cestnej doprave.

Na príslušné úrady sme nahlasovali 2 vraky vozidiel a 1 nelegálnu skládku odpadu. Až 8 všímavých ľudí odovzdalo hliadkam mestskej polície nájdené osobné doklady. Najviac priestupkov evidujeme v tomto týždni z Uršulínskej ulice, riešili sme ich tam celkom 52. V 9 prípadoch sme spolupracovali s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci a 5-krát sme k zatúlaných zvieratám privolávali Slobodu zvierat.

Kontrolovali sme areál Kuchajdy

Kontroly priestorov, ako sú napríklad detské ihriská, areály športovísk alebo zdravotníckych zariadení, máme na dennom poriadku. Bežné sú aj kontroly areálov škôl, kde sa často stretáva mládež a poškodzuje mobiliár alebo konzumuje alkohol.

Mestské policajtky a policajti dobre poznajú svoje okrsky a vedia, kedy majú prísť na kontrolu do lokalít, v ktorých dochádza k porušovaniu prevádzkového poriadku alebo všeobecne záväzných nariadení. Avšak najviac vedia pomôcť bežní ľudia, ktorí nám podajú informácie o aktuálnom dianí na linku 159.

V pondelok boli mestské policajtky a policajti z novomestského veliteľstva na spoločnej kontrole so zamestnancami miestneho úradu v Bratislava - Nové Mesto. Zamerali sa priestory prírodného areálu Kuchajda, kde našli ľudí, ktorí nerešpektovali pokyny pre návštevníkov, aj keď sú uvedené pri každom vstupe.

Pokutovali sme cyklistov, ktorí často ohrozujú ostatných rýchlou jazdou po úzkom chodníku, ale aj ľudí, ktorí venčia svoje psy na miestach, kde ostatní hľadajú priestor na ležanie alebo športovanie a je to preto zakázané.

kuchajdaNa Kuchajde dochádza najčastejšie k nerešpektovaniu pravidiel cyklistami alebo majiteľmi psov. Foto: Mestská polícia Bratislava

Okolie volebných miestností aj pod dohľadom mestskej polície

Na bezproblémový priebeh sobotných parlamentných volieb na celom území Bratislavy dohliadali vo zvýšenej miere aj aj hliadky mestskej polície.

Prvoradou úlohou mestskej polície bolo zabezpečiť verejný poriadok, dozerať na bezpečnosť ľudí, ktorí počas celého dňa prichádzali k volebným urnám a preventívnou činnosťou zamedziť akýmkoľvek pokusom o narušenie priebehu volieb.

Hliadky z okresných veliteľstiev v jednotlivých častiach Bratislavy posilnili aj mestské policajtky a policajti z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie. V každom okrese sa pohybovala jedna hliadku, ktorá sa osobitne zameriavala práve na monitorovanie lokalít, v ktorých boli situované objekty s volebnými miestnosťami.

Priebeh volieb bol z pohľadu mestskej polície pokojný. Hliadky mestskej polície museli riešiť len kolízne situácie spojené s parkovaním vozidiel v blízkosti volebných miestností. Napríklad staromestskí policajti usmerňovali dopravu na Valašskej ulici, kde vozidlá parkovali spôsobom, že obmedzili prejazdnosť spojov mestskej hromadnej dopravy. Iné vážnejšie prípady sme nezaznamenali.

Dávali sme pozor na malých cyklistov

V nedeľu popoludní sa v Bratislave konala prvá detská cyklistická jazda ulicami mesta.

Deti aj v sprievode svojich rodičov vyrazili z Rybného námestia, prechádzali Karadžičovou ulicou, pokračovali cez Mlynské Nivy, Košickú a Landererovu ulicu, na Dostojevského rad a späť na Rybné námestie.

O bezproblémový priebeh podujatia sa starali dopravní policajti, ktorí odkláňali z cyklotrasy vozidlá a aj mestská polícia, ktorá malých cyklistov a cyklistky s rodičmi po celý čas sprevádzala. Športové podujatie sa zaobišlo bez akýchkoľvek problémov.

cyklojazdaDo mnohých podujatí, ktoré sa konajú v Bratislave, sú čoraz častejšie zapájané aj cyklohliadky mestskej polície. Ilustračná foto

Parkovanie áut na chodníkoch je od 1. októbra 2023 minulosťou

Zákaz parkovania na chodníkoch platí celoplošne. Výnimkou sú len úseky, na ktorých to umožňuje príslušné  dopravné značenie alebo dopravné zariadenie. Parkovať na chodníkoch môžu aj naďalej bicykle, kolobežky (aj s pomocným motorčekom) a motocykle, pri ktorých ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra.

Z pohľadu Mestskej polície Bratislava si každá zásadná zmena vyžaduje aj zmenu dlhé roky zaužívaných návykov, čo prirodzene môže trvať nejaký čas. Aj preto sme inštruovali naše policajtky a policajtov, aby v začiatkoch platnosti zákazu parkovania na chodníkoch pristupovali k priestupcom miernejšie. To znamená, aby častejšie volili formu napomenutia. Avšak pri každom priestupku policajti prihliadajú na jeho závažnosť, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, či na osobu páchateľa. Je teda len na nich, akou formou sa priestupok rozhodnú riešiť. Pri vážnejších alebo opakovaných porušeniach budú určite voliť aj sankciu formou pokuty.

Mestská polícia Bratislava sa na zmenu zákona dôsledne pripravovala. Analyzovali sme vyťaženosť hliadok a posilnili denné služby. V minulom týždni, v období pred účinnosťou novely zákona, prebiehala zároveň informačná kampaň Mestskej polície Bratislava a hlavného mesta, ktorou sme verejnosť upozorňovali na to, že sa ruší možnosť parkovania áut na chodníkoch. V rámci nej sme upozorňovali prostredníctvom informačných nálepiek priamo v teréne šoférky a vodičov na zmeny. O úprave zákona informujú doteraz aj naše kolegyne a kolegovia v uliciach.

PB-2042_–_kópia_(Veľké)_1Žltými nálepkami sme upozorňovali verejnosť na blížiaci sa zákaz parkovania na chodníkoch. Foto: Mestská polícia Bratislava

V prípade riešenia priestupcov blokovom konaní, je maximálna výška pokuty do 50 eur.  V správnom konaní je maximálna pokuta 100 eur. V prípade riešenia majiteľa vozidla prostredníctvom objektívnej zodpovednosti je výška pokuty stanovená zákonom na sumu 78 eur. Ak majiteľ auta uhradí pokutu do 15 dní od jej doručenia, stačí zaplatiť len 2/3 (52 eur) zo sumy a pokuta sa považuje za uhradenú. 

Pri parkovaní na chodníkoch budeme využívať inštitút objektívnej zodpovednosti, kedy príde majiteľovi alebo majiteľke vozidla pokuta na ich adresu trvalého pobytu, blokovacie zariadenia, teda takzvané papuče a v niektorých prípadoch aj odťahy vozidiel.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.