Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kde vám mestskí policajti a policajtky najčastejšie dajú pokutu?!

GALÉRIA
Dátum: 15.02.2023
Autor: Mgr. Peter Borko
Kde vám mestskí policajti a policajtky najčastejšie dajú pokutu?!

Práca hliadok mestskej polície v Bratislave sa vo veľkej miere točí okolo dopravných priestupkov. Z 356 prípadov, ktoré v priemere denne riešia, sa približne 200 týka dopravy.

Znie to možno paradoxne, ale snahou mestskej polície je, čo najmenej pokutovať šoférky a vodičov v uliciach hlavného mesta. Ak bude menej dopravných priestupkov, budú sa môcť policajti a policajtky výrazne viac venovať usmerňovaniu dopravy napríklad pred školou, kam chodia vaše deti, kontrole psičkárov, ktorí po sebe neupratujú, tvorby nelegálnych skládok v prírode či konzumácie alkoholu mladistvými a maloletými.

Aj preto sme pre motoristov a motoristky pripravili prehľad najčastejších dopravných porušení, ku ktorým dochádza v uliciach hlavného mesta. Predstavíme vám aj lokality, ktoré vnímame ako tie, kde sa s priestupkami najčastejšie stretávame.

Nezaplatené parkovné alebo obsadené chodníky

Platenie za parkovanie v mestách je nástrojom na reguláciu dopravy, zvýšenie kvality života a udržateľný rozvoj. Aj preto vykonávajú kontrolóri PAAS  dohľad nad parkovaním v regulovaných zónach spolu s policajtmi a policajtkami mestskej polície. Nezaplatené parkovanie je najčastejším priestupkom v našich uliciach.

1__PB--2Parkovanie bez zaplateného poplatku je najčastejším priestupkom v hlavnom mete. Foto: Mestská polícia Bratislava

Na prvé priečky patrí aj parkovanie vozidiel na chodníkoch, pri ktorom vodiči a šoférky neponechávajú súvislú voľnú šírka chodníka najmenej 1,5 metra. Motoristi, myslite na to, že chodník je určený pre chodcov a neponechaním potrebného priestoru im značne znemožňujete pohyb po meste a ohrozujete ich bezpečnosť, nehovoriac o rodičoch s kočíkmi, ľuďoch v seniorskom veku, zdravotne znevýhodnených osobách, pohybujúcich sa napríklad na invalidnom vozíku či nevidiacich a slabozrakých.

V zónach zákazu zastavenia alebo státia a zónach s plateným alebo regulovaným státím, je zakázané parkovať na chodníkoch aj za dodržania potrebnej vzdialenosti. Nezabúdajte, po chodníku sa jazdiť nesmie.

Vodiči a šoférky tiež často ignorujú pravidlo, že s vozidlom nesmú zastaviť a stáť pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku. Dochádza tak k situáciám, kedy auto vytvára prekážku cestnej premávky a je potrebné ho z miesta odtiahnuť. Pripomíname, že okrem pokuty priestupca uhrádza aj poplatok za odťah, ktorý je aktuálne 130 eur. 

9__PB--13Státie na miestach pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím vyjde pre bezohľadných ľudí draho. Foto: Mestská polícia Bratislava.

Parkovanie pri priechodoch a na zeleni

Medzi päť najčastejších porušení sa dostali aj situácie, kedy vodiči, ktorí nesprávne zaparkovali, znemožňujú ľuďom prejsť bezpečne po priechodoch pre chodcov a cyklistov. Nejde pri tom len o zastavenie či státie priamo na zebre, ale aj parkovanie v jej tesnej blízkosti.

Vozidlá sú často odstavené tak, že chodcom a cyklistom znemožňujú výhľad na cestuohrozujú tak ich bezpečnosť. Vodiči a šoférky, ktorí idú okolo priechodov, zas na nich nevidia chodcov. Státie je zakázané nie len na priechode, ale aj vo vzdialenosti kratšej ako 5 metrov pred nimi.

5__IMG_2239Jedno z najjasnejších pravidiel, ktoré neustále vodiči a šoférky porušujú. Foto: čitateľ

Ak sa vodič ocitne v situácii, že nemá kde zaparkovať, stáva sa, že zvolí takzvané „menšie zlo“ a odstaví auto napríklad na neďalekú zatrávnenú plochu. Parkovanie na tráve je v zmysle zákona o cestnej premávke priestupkom, za ktorý hrozí v blokovom konaní pokuta do výšky 50 eur. 

 

Najčastejšie dopravné priestupky

[GALLERY=8840|0|0|4]
 1. vodič nesmie zastaviť a stáť na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie (§25 ods. 1 písm. o) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
 2. vodič nesmie zastaviť a stáť pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené (§25 ods. 1 písm. n) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 3. vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa §52 ods.2 (§25 ods. 1 písm. q) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 4. vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 metrov pred nimi (§25 ods. 1 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 5. vodič nesmie zastaviť a stáť na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou (§25 ods. 1 písm. s) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 6. nerešpektovanie zákazu zastavenia vyplývajúceho z pokynu dopravnej značky alebo dopravného zariadenia (§3 ods. 2 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 7. vodič nesmie zastaviť a stáť na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest (§25 ods. 1 písm. u) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 8. vodič nesmie zastaviť a stáť na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty (§25 ods. 1 písm. d) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 9. neoprávnené zastavenie a státie na parkovacom mieste vyhradenom pre osobu so zdravotným postihnutím (ZŤP) (§137 ods. 2 písm. s) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 10. Vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra a s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste. Pri zastavení alebo státí možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. (§52 ods. 2 a §143k zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 11. vodič nesmie zastaviť a stáť na cestičke pre cyklistov, cyklistickom pruhu a na ochrannom pruhu pre cyklistov (§25 ods. 1 písm. k) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)

 

Na ktoré lokality v jednotlivých okresoch je potrebné si dávať pozor?

Prinášame vám prehľad oblastí, v ktorých evidujeme a riešime najviac dopravných pochybení.

Bratislava I

 • Uršulínska ulica
  • nerešpektovanie zákazu vjazdu všetkých motorových vozidiel
  • parkovanie pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku
 • Klobučnícka ulica
  • nerešpektovanie zákazu vjazdu všetkých motorových vozidiel
  • parkovanie pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku
 • Námestie SNP
  • parkovanie alebo jazda vozidiel po cestičke pre cyklistov
  • nerešpektovanie zákazu vjazdu všetkých motorových vozidiel

 

Bratislava II

 • Sabinovská ulica
  • nerešpektovanie zákazu zastavenia
  • neponechanie voľného jazdného pruhu pri zastavení a státí
 • Páričkova ulica
  • parkovanie na miestach vyhradených pre ZŤP
  • parkovanie na priechode pre chodcov alebo menej ako 5 metrov pred ním
 • Mlynské Nivy
  • jazda po chodníku
  • parkovanie na priechode pre chodcov alebo menej ako 5 metrov pred ním
  • parkovanie alebo jazda vozidiel po cestičke pre cyklistov
  • parkovanie na zeleni

 

Bratislava III

 • Bajkalská ulica
  • nerešpektovanie prikázaného smeru odbočovania
  • nerešpektovanie zákazu zastavenia
  • zastavenie a státie na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy
 • Kalinčiakova ulica
  • zastavenie a státie na platenom parkovisku bez zaplateného poplatku
  • nerešpektovanie prikázaného smeru odbočenia
 • Vajnorská ulica
  • státie mimo parkovacích miest v regulovanej zóne
  • nerešpektovanie prikázaného smeru jazdy
 • Kamzík – les
  • nerešpektovanie zákazu vjazdu všetkých motorových vozidiel
  • parkovanie vozidiel mimo parkovacích miest v zóne zákazu státia

 

Bratislava IV

 • Hodonínska ulica – Lamač /lokalita Bory Mall/
  • nerešpektovanie zákazu vjazdu všetkých vozidiel
 • Staré Grunty
  • parkovanie pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku
  • parkovanie na zeleni
 • Hlaváčikova ulica
  • neoprávnené parkovanie v rezidentskej zóne
 • Majerníkova ulica
  • nerešpektovanie zákazu zastavenia

 

Bratislava V

 • Krasovského ulica
  • zastavenie a státie na platenom parkovisku bez zaplateného poplatku
  • parkovanie na zeleni
 • Tyršovo nábrežie
  • parkovanie pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku
  • nerešpektovanie zákazu zastavenia
  • zastavenie a státie na platenom parkovisku bez zaplateného poplatku
 • Viedenská cesta
  • nerešpektovanie zákazu zastavenia
  • parkovanie na zeleni

 

Aké hrozia pokuty?

Za priestupok na úseku dopravy je možné riešiť priestupcu v blokovom konaní do výšky 50 eur.

V prípade závažného dopravného priestupku, akým je napríklad neoprávnené parkovanie na boxe vyhradenom pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, sa môže bloková pokuta vyšplhať až na 150 eur.

Sadzby v prípade spáchania správneho deliktu v rámci objektívnej zodpovednosti sú pevne stanovené, a to vo výške 78 eur. V prípade, ak držiteľ vozidla do 15 dní od doručenia rozkazu pokutu uhradí vo výške 2/3 stanovenej sumy (52 eur), tá sa považuje za uhradenú v plnej výške.

Vyššia pokuta, v sume 198 eur, hrozí len v prípadoch, ak vozidlo bez príslušného povolenia parkuje na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ako aj vtedy, keď poruší zákaz zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov pred nimi a 15 metrov za nimi. Aj tu platí, že ak je pokuta uhradená do 15 dní, znižuje sa na 2/3 plnej sumy (132 eur).

*Údaje sú za rok 2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.