Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

O nás

Na zabezpečenie ochrany verejného poriadku zriadilo hlavné mesto SR Bratislava v roku 1991 svoj poriadkový útvar – Mestskú políciu hl. mesta SR Bratislavy. Jej hlavnou úlohou je zabezpečovať verejný poriadok a ochranu životného prostredia v hlavnom meste a v mestských častiach. Mestská polícia chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.

Mestská polícia ďalej dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na verejných priestranstvách a v blokovom konaní prejednáva priestupky ustanovené osobitným predpisom.

Mestskú políciu tvoria okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie a Operačné stredisko. K funkčným útvarom patrí Oddelenie ľudských zdrojov a vzdelávania, Oddelenie právne, sťažností a správneho konania, Oddelenie informatiky a analýz, Oddelenie finančné, Oddelenie prevádzkovo-tehnické a Oddelenie PCO.

Samostatnými oddeleniami sú Oddelenie kontroly a Oddelenie komunikácie.