Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Každého policajta schvaľovalo zastupiteľstvo, tí potom povoľovali aj tancovačky

GALÉRIA
Dátum: 06.07.2022
Autor: Mgr. Peter Borko
Každého policajta schvaľovalo zastupiteľstvo, tí potom povoľovali aj tancovačky

Už tridsať rokov v hlavnom meste pracujú policajtky a policajti z mestskej polície. Avšak história obecných a mestských strážnikov je oveľa bohatšia. Pri príležitosti nášho okrúhleho výročia prinášame sériu článkov, videí a fotografií, ktoré mapujú najmä našu históriu, ale dnes načrieme aj do tej dávnejšej.

História mestských a obecných polícií začína už v Starovekom Ríme, kedy na vnútornú ochranu miest využívali ich obyvatelia mestské kohorty (Cohortes urbanae). Išlo o polovojenské zbory, pričom nepatrili pod légie – do vojska. Úloha mestských obranných zložek sa v čase menila a reflektovala aktuálne hrozby. Či už vnútorné alebo vonkajšie.

Z mladšej histórie môžeme vytiahnuť rok 1873, kedy vydávajú obecné zastupiteľstvá na území dnešného Slovenska nariadenia, ktoré riešia vznik a právomoci obecných strážnych služieb. Medzi dnes menej tradičné úlohy obecných policajtov bolo napríklad povoľovanie tanečných zábav, povoľovanie vstupu cudzích ľudí do mesta ale aj výkon súdnej moci. 

astníci_kurzu_na_nádvorí_Bratislavského_hraduÚčastníci vzdelávacieho kurzu mestskej polície na nádvorí Bratislavského hradu. Foto: Súkromný archív Milana Kubáka

Po rozpade Rakúsko-Uhorska zostali mestské a obecné polície zachované naďalej. Avšak štát z obáv o bezpečnostnú situáciu v mestách, ktoré neuznávali Československú vládu, vytvoril z vojenských jednotiek četníkov a zadovážil si tak vlastný silový nástroj

Dochované sú správy o zásahoch obecných polícii v spolupráci s četníkmi - napríklad v súvislosti s potlačením nepokojov pri generálnom štrajku v roku 1922. Štrajk sa týkal  neúspešného kolektívneho vyjednávania robotníkov a nespokojnosti s priebehom pozemkovej reformy. 

Formovanie obecných polícii v predvojnovom období

Obecných policajtov do ich funkcie volilo obecné zastupiteľstvo a to každého jednotlivo.  Voľbu obecných strážnikov väčšinou sprevádzala búrlivá diskusia v zastupiteľstve. Podmienkou zvolenia do obecnej polície bolo občianstvo Československej republiky, bezúhonná minulosť, mravná zachovalosť a vek do štyridsať rokov. Služobný pomer bol stanovený na dobu jedného roka a vznikol zložením záväznej prísahy do rúk starostu. Prísaha znela: “Policajnú službu obecný strážnik je povinný s najväčšou usilovnosťou, svedomitosťou vždy vykonávať a záujem obce vždy nestranne hájiť.”

I._nákobeh_samosprávnej_stráže_bezpečnosti_na_Slovensku_CROPPrvý "Náukobeh samosprávnej stráže bezpečnostnej na Slovensku u Policajného Riaditeľstva v Bratislave od 15/X do 20/XII - 1930". Foto: Súkromný archív Milana Kubáka

Odborné vzdelávanie obecných policajtov sa začalo v roku 1930 v Bratislave. Kurz pre policajtov trval dva mesiace a po jeho úspešnom absolvovaní nasledovalo vymenovanie do funkcie obecného nadstrážnika.

Od roku 1938 museli obecní policajti viesť evidenciu priestupkov a spôsob ich vybavenia. V rovnakom roku bola vo viacerých mestách zavedená dopravná služba. Medzi úlohy obecných policajtov pribudla aj povinnosť zabezpečiť bezpečnú jazdu kočiarov a plynulý príjazd, výjazd a parkovanie s konským povozom na jarmokoch a mestských trhoch.

Policajná_legitimácia_II_1Legitimácia mestského policajta Jána Kubáka z Mestskej polície Nové Mesto nad Váhom. Foto: Súkromný archív Milana Kubáka

Až do februárového prevratu 

Bezpečnosť v mestách a obciach prevzal pod svoje krídla Slovenský štát po svojom vzniku 14. marca 1939. Tie po novom spadali pod Ústredňu štátnej bezpečnosti, ktorej boli podriadené všetky mocensko-represívne aparáty štátu.

K zmene opäť došlo po vojne, kedy vláda Národného frontu Čechov a Slovákov riešila otázky bezpečnostnej služby, 17. apríla 1945 prijala návrh Hlavnej zásady výstavby nového bezpečnostného aparátu, ktorý nepočítal s četníkmi a ani s obecnými políciami. Tento deň sa zároveň považuje za vznik Zboru národnej bezpečnosti.

oférske_skúšky_na_vozidle_TatraŠoférske skúšky na vozidle Tatra. Foto: Súkromný archív Milana Kubáka

Nádej zachovať obecnú políciu priniesli voľby v roku 1946, ktoré na našom území vyhrala Demokratická strana. Jedným z ich cieľov bolo zachovanie a posilnenie samospráv. Avšak po februárovom prevrate v roku 1948 úlohy obecných polícii prevzal nadobro Zbor národnej bezpečnosti. Mestskí a obecní policajti boli považovaní za buržoáziu a niektorí príslušníci skončili ako pomocní robotníci pri výstavbe ciest.

astníci_kurzu_pri_mohyle_v_Ivánke_pri_DunajiÚčastníci kurzu pre mestských policajtov na výlete pri Pamätníku Generála Milana Rastislava Štefánika v Ivánke pri Dunaji. Foto: Súkromný archív Milana Kubáka

Tridsať rokov mestských a obecných polícii

Po nežnej revolúcii získali mestá a obce opäť možnosť zriadiť si vlastné poriadkové útvary, ktoré by zabezpečovali obecné veci verejného poriadku, ochranu životného prostredia, a plnenie úloh, ktoré vyplývali zo všeobecné záväzných predpisov miest a obcí. Legislatívny základ priniesol zákon 564/1991 Zb. - Zákon o obecnej polícii, ktorý definoval podmienky práce mestských a obecných polícií.

Po tridsiatich rokoch a mnohých novelizáciách je snaha na novo pripraviť zákon, ktorý by reflektoval potreby dnešnej doby. Viac sa o ňom môžete dozvedieť v diskusii náčelníka Mestskej polície Miroslava Antala s prezidentom Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Jánom Andrejkom.

 

Zdroje:

1 Milan Kubák, zástupca náčelníka Mestskej polície Nové Mesto nad Váhom, Krátka história obecnej polície v knihe Encyklopédia mestských a obecných polícií, Martin Korčok. 2022. Virvar. ISBN 978-80-89693-14-6

2 Mgr. Ján Andrejko, Phd. náčelník Mestskej polície Prešov, úvodné slovo v knihe  Encyklopédia mestských a obecných polícií, Martin Korčok. 2022. Virvar. ISBN 978-80-89693-14-6

3 https://sk.wikipedia.org/wiki/Kohorta_(vojensk%C3%A1_jednotka)

4 https://video.sme.sk/c/22933760/nacelnik-mestskej-policie-potrebujeme-legislativnu-zmenu-ktora-by-vyjasnila-kompetencie-a-umoznila-nam-modernizovat.html 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.