Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Objektívna zodpovednosť

Objektívna zodpovednosť, t.j. zodpovednosť držiteľa vozidla za niektoré skutky vodiča.  Podľa § 6a zákona č. 8/2009 Z. z.  o cestnej premávke sa ňou rozumie povinnosť držiteľa vozidla zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa zákona č. 8/2009 Z. z., napríklad zákaz zastavenia a státia podľa § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. 

Zákon stanovuje pevnú výšku pokuty pri jednotlivých porušeniach pravidiel cestnej premávky. Pokuta za porušenie pravidiel pri zastavení a státí podľa § 25 zákona o cestnej premávke alebo zákaze zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia je vo výške 78 €,  resp. 198 € . Ak v lehote do 15 dní od doručenia rozkazu o uložení pokuty za správny delikt  budú na účet pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške (§ 139b odsek 5 zákona o cestnej premávke), to znamená uhradenie sumy  52 €,  resp. 132 €.

Aktuálne znenia zákonov možno získať na právnom a informačnom portáli.

Ak vás zaujímajú aj ďalšie podrobnosti o objektívnej zodpovednosti, môžete ich nájsť na adrese https://www.minv.sk/?objektivna-zodpovednost.

Často kladené otázky

Pripravujeme