Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zákon NR SR o priestupkoch č. 372/1990 z 28.augusta 1990

 
Základným prameňom priestupkového práva je zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o priestupkoch). Zákon o priestupkoch bol prijatý v roku 1990 v nadväznosti na súbežne prijatú novelu trestného zákona. Nahradil tak predchádzajúcu takmer 30 rokov platnú právnu úpravu zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku. Zákon o priestupkoch sa viackrát menil a dopĺňal dôsledkom prebiehajúcich spoločenských zmien
 

(v znení č. 135/1961 Zb.524/1990 Zb.266/1992 Zb.295/1992 Zb.511/1992 Zb.27/1993 Z. z.27/1993 Z. z.171/1993 Z. z.237/1993 Z. z.42/1994 Z. z.248/1994 Z. z.249/1994 Z. z.250/1994 Z. z.202/1995 Z. z.207/1995 Z. z.265/1995 Z. z.285/1995 Z. z.168/1996 Z. z.143/1998 Z. z.319/1998 Z. z.298/1999 Z. z.313/1999 Z. z.195/2000 Z. z.211/2000 Z. z.367/2000 Z. z.122/2001 Z. z.223/2001 Z. z.253/2001 Z. z.441/2001 Z. z.441/2001 Z. z.441/2001 Z. z.441/2001 Z. z.490/2001 Z. z.507/2001 Z. z.139/2002 Z. z.422/2002 Z. z.190/2003 Z. z.430/2003 Z. z.510/2003 Z. z.515/2003 Z. z.534/2003 Z. z.364/2004 Z. z.533/2004 Z. z.656/2004 Z. z.570/2005 Z. z.650/2005 Z. z.211/2006 Z. z.224/2006 Z. z.250/2007 Z. z.547/2007 Z. z.666/2007 Z. z.86/2008 Z. z.245/2008 Z. z.298/2008 Z. z.445/2008 Z. z.445/2008 Z. z.479/2008 Z. z.491/2008 Z. z.8/2009 Z. z.8/2009 Z. z.70/2009 Z. z.72/2009 Z. z.191/2009 Z. z.206/2009 Z. z.387/2009 Z. z.465/2009 Z. z.513/2009 Z. z.60/2010 Z. z.433/2010 Z. z.547/2010 Z. z.313/2011 Z. z.362/2011 Z. z.79/2012 Z. z.96/2012 Z. z.31/2013 Z. z.80/2013 Z. z.94/2013 Z. z.299/2013 Z. z.388/2013 Z. z.417/2013 Z. z.474/2013 Z. z.1/2014 Z. z.204/2014 Z. z.374/2014 Z. z.397/2015 Z. z.430/2015 Z. z.125/2016 Z. z.311/2016 Z. z.315/2016 Z. z.393/2019 Z. z.338/2020 Z. z.146/2021 Z. z.)

Čiastka 61/1990
Platnosť od 06.09.1990
Účinnosť od 01.05.2021