Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka

 

Zásahy hliadok MsP v 9. týždni

V týždni od 24. februára do 1. marca 2020 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1667 udalostí. Medzi nimi bolo aj 400 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené.
 

 
 

K opodstatneným zisteným a riešeným prípadom patrili priestupky z oblasti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke tých bolo 1143. V 8 prípadoch spolupracovala mestská polícia s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci, v 3 prípadoch s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru a v 1 prípade pracovníkmi Slobody zvierat.

Neporiadok okolo kontajnerových stojísk bol zistený 1 krát a v 8 prípadoch hliadky mestskej polície zistili nedodržanie stanovených prevádzkových hodín. V 12 prípadoch zistili a riešili mestskí policajti  nepovolenú konzumáciu alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Priestupky proti verejnému poriadku boli zo strany mestskej polície riešené v 6 prípadoch a priestupok proti majetku 1 krát. V 1 prípade zistili mestskí policajti skladovanie stavebného materiálu bez povolenia a nepovolené rozkopávky taktiež 1 krát. Ustanovenia zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov nerešpektoval 1 majiteľ psa, čím sa dopustil priestupku. Porušovanie ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov eviduje mestská polícia v 5 prípadoch.

Porušenie ustanovení vyplývajúcich zo zákona o ochrane nefajčiarov tým, že ľudia fajčili na zastávkach mestskej hromadnej dopravy riešila mestská polícia 13 krát. Nepovolené pouličné aktivity boli riešené v 3 prípadoch. Čistota a poriadok na verejných priestranstvách bola ľahostajná pre 12 ľudí. Obťažovanie okoloidúcich zo strany neprispôsobivých osôb bolo mestskými policajtmi zistené a riešené v 2 prípadoch. Kontrola vodičov vozidiel taxi bola zrealizovaná v 3 prípadoch.

Na príslušné úrady bolo nahlásených 5 starých vozidiel, 5 nových nelegálnych skládok  a 5 prípadov poškodenia dopravného značenia.

Blokovacie zariadenie bolo na nesprávne zaparkované vozidlá založené celkom v 719 prípadoch a 53 motoristov si po odtiahnuté vozidlo muselo zájsť do areálu príslušnej odťahovacej služby. Najviac priestupkov – 73 zistili a riešili hliadky mestskej polície na Páričkovej ulici.

Nebezpečný konár ohrozoval cyklistov

V stredu podvečer bola jedna z hliadok mestskej polície na základe oznamu od občana vyslaná na Podunajskú ulicu v MČ Podunajské Biskupice, kde podľa slov oznamovateľa sa nad cyklochodníkom mal nebezpečne nakláňať konár stromu. Mestskí policajti na mieste zistili, že konár sa nachádza vo výške približne 15-20 metrov, pričom tento sa nielen nakláňa, ale je aj nalomený, čo v kombinácii so silným vetrom mohlo spôsobiť že spadne a ohrozí tým tadiaľ prechádzajúcich cyklistov a chodcov. Samozrejme, okamžite boli zo strany mestskej polície vyrozumení príslušníci Hasičského a záchranného zboru s požiadavkou o odstránenie nebezpečného konára. Nakoľko pohyb ľudí na tomto mieste bol zvýšený a zároveň osvetlenie lokality nebolo dostatočné, hliadka až do príchodu hasičov zostala prítomná na mieste a monitorovala ho, aby nedošlo k žiadnemu ohrozeniu.

Preventívna kontrola na Obchodnej ulici

V noci z piatka na sobotu príslušníci mestskej polície pôsobiaci v rámci útvaru Zásahovej jednotky v spolupráci s kynológmi mestskej polície, ale aj hliadkou Policajného zboru SR zrealizovali preventívnu kontrolu zameranú na konzumáciu alkoholických nápojov mladistvými osobami v prevádzkových jednotkách na Obchodnej ulici. Táto dopadla pre štyroch mladistvých nie veľmi potešujúco, nakoľko v dychu im bola zistená prítomnosť alkoholu. Ďalej sa už týmito prípadmi zaoberajú príslušné úrady. 
 
Kontakt: Mgr. Barbora Krajčovičová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 5.3.2020 / 5.3.2020

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti