Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka

 

Zásahy hliadok MsP v 51. týždni

V týždni od 16. decembra do 22. decembra 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1476 udalostí. Medzi nimi bolo aj 427 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené.
 

 
 

K opodstatneným zisteným a riešeným prípadom patrili priestupky z oblasti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke tých bolo 892. Mestskí policajti spolupracovali v 10 prípadoch s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci a v 4 prípadoch s pracovníkmi Slobody zvierat. Zo strany príslušníkov mestskej polície bolo zistené v 2 prípadoch aj podozrenie zo spáchania trestného činu.

Hliadky mestskej polície zistili v 12 prípadoch nedodržanie stanovených prevádzkových hodín. Porušenie ustanovení vyplývajúcich zo zákona o ochrane nefajčiarov riešila mestská polícia 1 krát a 10 krát bola zrealizovaná kontrola taxi. Hliadky mestskej polície riešili v 4 prípadoch neporiadok okolo kontajnerových stojísk. Čistota a poriadok na verejných priestranstvách bola ľahostajná pre 24 ľudí.

V 7 prípadoch bol zo strany mestskej polície zistený a riešený priestupok proti verejnému poriadku. Obťažovanie okoloidúcich zo strany neprispôsobivých občanov bolo hliadkami mestskej polície riešené v 3 prípadoch. Nerešpektovanie zákazu konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách bolo zistené a riešené celkom v 16 prípadoch a  porušovanie ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov eviduje mestská polícia v 2 prípadoch. Hliadky mestskej polície zistili  a riešili v 11 prípadoch nepovolené pouličné aktivity a v 2 prípadoch porušenie ustanovení zákona o lesoch.  

Na príslušné úrady bolo nahlásených 17 starých vozidiel a 3 prípady poškodenia dopravného značenia. V 2 prípadoch odovzdal občan hliadke mestskej polície nájdené osobné doklady.

Blokovacie zariadenie bolo na nesprávne zaparkované vozidlá založené celkom v 508 prípadoch a 104 motoristov si po odtiahnuté vozidlo muselo zájsť do areálu príslušnej odťahovacej služby. Najviac priestupkov –  37 zistili a riešili hliadky mestskej polície na Námestí SNP.

 
Kontakt: Mgr. Barbora Krajčovičová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 2.1.2020 / 2.1.2020

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti