Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka

 

Zásahy hliadok MsP v 49. týždni

V týždni od 2. decembra do 8. decembra 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1678 udalostí. Medzi nimi bolo aj 461 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené.
 

 
 

K opodstatneným zisteným a riešeným prípadom patrili priestupky z oblasti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke tých bolo 1082. Mestskí policajti spolupracovali v 4 prípadoch s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci a v 1 prípade s pracovníkmi Slobody zvierat. Zo strany príslušníkov mestskej polície bolo zistené v 2 prípadoch aj podozrenie zo spáchania trestného činu.

Čistota a poriadok na verejných priestranstvách bola ľahostajná pre 23 ľudí. Hliadky mestskej polície zistili v 5 prípadoch nedodržanie stanovených prevádzkových hodín. Porušenie ustanovení vyplývajúcich zo zákona o ochrane nefajčiarov tým, že ľudia fajčili na zastávkach mestskej hromadnej dopravy riešila mestská polícia 7 krát a 8 krát bola zrealizovaná kontrola taxi. Hliadky mestskej polície riešili v 2 prípadoch neporiadok okolo kontajnerových stojísk. Porušenie zákona o lesoch bolo zo strany mestskej polície zistené v 1 prípade.

V 6 prípadoch bol zo strany mestskej polície zistený a riešený priestupok proti verejnému poriadku. Obťažovanie okoloidúcich zo strany neprispôsobivých občanov bolo hliadkami mestskej polície riešené v 3 prípadoch. Nerešpektovanie zákazu konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách bolo zistené a riešené celkom v 34 prípadoch a porušovanie ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov mestská polícia eviduje v 2 prípadoch. Za nerešpektovanie ustanovení zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov bol mestskými policajtmi riešený 1 majiteľ psa.

Na príslušné úrady bolo nahlásených 6 starých vozidiel, 3 nové nelegálne skládky a 2 prípady poškodenia dopravného značenia.


Blokovacie zariadenie bolo na nesprávne zaparkované vozidlá založené celkom v 672 prípadoch a 117 motoristov si po odtiahnuté vozidlo muselo zájsť do areálu príslušnej odťahovacej služby. Najviac priestupkov –  55 zistili a riešili hliadky mestskej polície na Páričkovej ulici.
 
Kontakt: Mgr. Barbora Krajčovičová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 10.12.2019 / 10.12.2019

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti