Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka

 

Zásahy hliadok MsP v 43. týždni

V týždni od 21. októbra do 27. októbra 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1592 udalostí. Medzi nimi bolo aj 403 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené.
 

 
 

K opodstatneným zisteným a riešeným prípadom patrili priestupky z oblasti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke tých bolo 1008. Mestskí policajti spolupracovali v 5 prípadoch s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci a v 1 prípade s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru.

Čistota a poriadok na verejných priestranstvách bola ľahostajná pre 30 ľudí. Nepovolené pouličné aktivity boli mestskými policajtmi riešené v 7 prípadoch a v 10 prípadoch hliadky mestskej polície zistili nedodržanie stanovených prevádzkových hodín. Porušenie ustanovení vyplývajúcich zo zákona o ochrane nefajčiarov tým, že ľudia fajčili na zastávkach mestskej hromadnej dopravy riešila mestská polícia 3 krát a 16 krát bola zrealizovaná kontrola taxi. Hliadky mestskej polície riešili v 3 prípadoch nepovolený ambulantný predaj a v 1 prípade neporiadok okolo kontajnerových stojísk. Porušenie zákona o lesoch bolo zo strany mestskej polície zistené v 2 prípadoch, znečisťovanie komunikácie v 1 prípade a priestupok proti občianskemu spolunažívaniu taktiež 1 krát. Hliadky mestskej polície v 3 prípadoch zistili porušenie povinností podnikateľa.

V 13 prípadoch bol zo strany mestskej polície zistený a riešený priestupok proti verejnému poriadku a v 3 prípadoch priestupok proti majetku. Obťažovanie zo strany neprispôsobivých občanov bolo hliadkami mestskej polície riešené v 7 prípadoch. Nepovolené exteriérové sedenie mestskí policajti zistili a riešili v 1 prípade a nerešpektovanie zákazu konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách bolo zistené a riešené celkom v 38 prípadoch.

Na príslušné úrady bolo nahlásených 6 starých vozidiel, 11 nových nelegálnych skládok a 2 prípady poškodenia dopravného značenia. V 1 prípade odovzdal občan hliadke mestskej polície nájdené osobné doklady.

Blokovacie zariadenie bolo na nesprávne zaparkované vozidlá založené celkom v 602 prípadoch a 87 motoristov si po odtiahnuté vozidlo muselo zájsť do areálu príslušnej odťahovacej služby. Najviac priestupkov – 52 zistili a riešili hliadky mestskej polície na Františkánskom námestí.


 
Kontakt: Mgr. Barbora Krajčovičová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 29.10.2019 / 29.10.2019

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti