Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka

 

Zásahy hliadok MsP v 27. týždni

V týždni od 1. júla do 7. júla 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1069 udalostí. Medzi nimi bolo aj 306 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené.
 

 
 

K opodstatneným zisteným a riešeným prípadom patrili priestupky z oblasti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke tých bolo 588. V 4 prípadoch spolupracovala mestská polícia s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci.

Čistota a poriadok na verejných priestranstvách bola ľahostajná pre 38 ľudí. Nepovolené pouličné aktivity boli mestskými policajtmi riešené v 10 prípadoch a v 21 prípadoch hliadky mestskej polície zistili nedodržanie stanovených prevádzkových hodín. Majitelia psov nerešpektovaním zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov tieto porušili v 3 prípadoch. Mestskí policajti riešili v 1 prípade nepovolené pálenie odpadu, v 3 prípadoch nerešpektovanie zákazu vjazdu s bicyklom a v 1 prípade zistili aj realizáciu stavebných prác mimo vyhradeného času.

Porušenie ustanovení vyplývajúcich zo zákona o ochrane nefajčiarov tým, že ľudia fajčili na zastávkach mestskej hromadnej dopravy riešila mestská polícia 6 krát. V 4 prípadoch riešili hliadky mestskej polície obťažovanie okoloidúcich zo strany neprispôsobivých občanov a v 19 prípadoch bola zrealizovaná kontrola taxi. V 13 prípadoch zistili a riešili mestskí policajti nepovolenú konzumáciu alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, v 1 prípade priestupok proti majetku a v 6 prípadoch nepovolené exteriérové sedenie. Užívanie verejného priestranstva bez povolenia bolo mestskými policajtmi zistené a riešené 1 krát a v 3 prípadoch bol zistený neporiadok okolo kontajnerových stojísk.

Na príslušné úrady boli nahlásené 2 staré vozidlá, 6 nových nelegálnych skládok a 4 prípady poškodenia dopravného značenia.

Blokovacie zariadenie bolo na nesprávne zaparkované vozidlá založené celkom v 284 prípadoch a 84 motoristov si po odtiahnuté vozidlo muselo zájsť do areálu príslušnej odťahovacej služby. Najviac priestupkov – 36 zistili a riešili hliadky mestskej polície na Páričkovej ulici.

Spolupracovali sme so záchranármi

Vo štvrtok v ranných hodinách boli zo strany mestskej polície záchranári privolaní na Nábrežie armádneho generála Ludvika Svobodu v mestskej časti Staré Mesto. Na tomto mieste totiž mestskí policajti spozorovali dezorientovanú osobu, pričom táto mala poranenú ruku. Po príchode pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci na miesto, bola osoba prevezená na ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia. V ten istý deň, avšak krátko pred poludním, si mestskí policajti počas hliadkovej činnosti na Rezedovej ulici v Ružinove všimli ženu, ktorá odpadla, zrejme kvôli tomu, že bola dehydrovaná. Aj v tomto prípade bola okamžite vyrozumená rýchla zdravotná pomoc, ktorej pracovníci sa o ženu po zdravotnej stránke následne postarali.

 
Kontakt: Mgr. Barbora Krajčovičová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 9.7.2019 / 9.7.2019

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti