Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka

 

Zásahy hliadok MsP v 22. týždni

V týždni od 27. mája do 2. júna 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1388 udalostí. Medzi nimi bolo aj 426 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené.
 

 
 

K opodstatneným zisteným a riešeným prípadom patrili priestupky z oblasti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke tých bolo 853. V 3 prípadoch spolupracovala mestská polícia s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci a v 1 prípade s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru.

Čistota a poriadok na verejných priestranstvách bola ľahostajná pre 14 ľudí. V 14 prípadoch bol zo strany mestskej polície zistený a riešený priestupok proti verejnému poriadku. Nepovolené pouličné aktivity boli mestskými policajtmi riešené v 4 prípadoch a v 9 prípadoch hliadky mestskej polície zistili nedodržanie stanovených prevádzkových hodín. Mestskí policajti riešili v 1 prípade nepovolené exteriérové sedenie a v 1 prípade zistili priestupok na úseku ochrany životného prostredia.

Porušenie ustanovení vyplývajúcich zo zákona o ochrane nefajčiarov tým, že ľudia fajčili na zastávkach mestskej hromadnej dopravy riešila mestská polícia 8 krát. V 7 prípadoch bola zrealizovaná kontrola taxi. V 1 prípade zistili a riešili mestskí policajti nepovolenú konzumáciu alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Neporiadok okolo kontajnerových stojísk bol zo strany mestskej polície zistený v 1 prípade.

Na príslušné úrady bolo nahlásených 6 starých vozidiel a 2 prípady poškodenia dopravného značenia. V 1 prípade odovzdal občan hliadke mestskej polície nájdené osobné doklady.

Blokovacie zariadenie bolo na nesprávne zaparkované vozidlá založené celkom v 513 prípadoch a 102 motoristov si po odtiahnuté vozidlo muselo zájsť do areálu príslušnej odťahovacej služby. Najviac priestupkov – 59 zistili a riešili hliadky mestskej polície na Páričkovej ulici.

 
Kontakt: Mgr. Barbora Krajčovičová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 5.6.2019 / 5.6.2019

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti