Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Činnosť polície

 

Zabezpečenie verejného poriadku počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých

Každoročne je toto obdobie spojené so zvýšeným pohybom osôb na cintorínoch a v ich okolí, nárastom intenzity dopravy a hustoty cestnej premávky na komunikáciách, odstavných plochách a parkoviskách.
Cintoríny
 

 
 

Preto za účelom ochrany života, zdravia a majetku osôb, zabezpečenia verejného poriadku, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce, participácie pri organizácii dopravy a zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pred, počas a bezprostrednom období po Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých počnúc dňom 27. októbra 2017 až do 05. novembra 2017 budú príslušníci Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Policajným zborom vykonávať zvýšený výkon služby v okolí bratislavských cintorínov. Zvýšený výkon služby v čase od 08.00 hod, do 20.00 hod. po uvedené dni bude realizovaný 140 príslušníkmi mestskej polície.

K drvivej väčšine cintorínov je možné dostať sa pohodlne prostriedkami mestskej hromadnej dopravy. Parkoviská v čase zvýšeného záujmu sú kapacitne nepostačujúce. Preto odporúčame využívať na presun práve prostriedky mestskej hromadnej dopravy. Ak predsa len použijete osobné motorové vozidlo, rešpektujte pokyny príslušníkov polície, ktorí budú dopravu k týmto pietnym miestam usmerňovať. Po ich opustení by ste mali dôkladne prekontrolovať uzamknutosť vozidiel a nenechávať na viditeľných miestach cenné veci. Cestu na cintorín však v tieto dni nevyhľadávajú iba pozostalí, ale žiaľ aj zlodeji, či podvodníci, aby si finančne polepšili. A tí sa často nezastavia ani pred bránami cintorínov, či v ich blízkosti. Využijú každú situáciu.

Apelujeme preto na návštevníkov cintorínov, aby si dávali pozor na svoje veci, tašky, kabelky, či iné cennosti a tie si nenechávali voľne položené bez dozoru a tak nedávali zbytočné zámienky zlodejom k ich protiprávnej činnosti.

Na záver je potrebné ešte povedať, že v prípade ak by niekto spozoroval na cintorínoch a v ich okolí ľudí, ktorí sa správajú podozrivo, je potrebné ihneď na nich upozorniť hliadky polície, prípadne oznámiť tieto poznatky prostredníctvom volania na bezplatnú linku mestskej polície 159, prípadne prostredníctvom bezplatného volania na linku PZ 158. A ešte veľmi dôležitá vec – nezabúdajme na vlastnú viditeľnosť. Dni sa skracujú a reflexný prvok umiestnený na odeve chodca v šere a v tme ho zviditeľní. 

 
Kontakt: Mgr. Tatiana Kurucova
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 27.10.2017 / 27.10.2017

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti