Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Činnosť polície

 

V okrese Bratislava IV bolo rušno

Kontrola zameraná na čistotu a poriadok na verejných priestranstvách, dodržiavanie pravidiel trhového poriadku, dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich zo zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, rešpektovanie zákona o ochrane nefajčiarov a príslušných všeobecne záväzných nariadení, ale aj kontrola statickej dopravy, všetkým týmto oblastiam sa venovali mestskí policajti z Expozitúry BA IV počas akcie zrealizovanej v mestských častiach Karlova Ves, Dúbravka a Lamač.
kontrola Dúbravka
 

 
 

V priebehu akcie bolo skontrolovaných 13 majiteľov psov, svoje povinnosti si riadne plnia a v kontrole obstáli bez zistenia priestupku. Rovnako tomu bolo aj v prípade predajcov, títo v uvedených mestských častiach pravidlá trhového poriadku dobre poznajú a dodržiavajú. Počas kontrolnej činnosti mestskí policajti objavili a zadokumentovali v 1 prípade vrak motorového vozidla a v 1 prípade aj nelegálnu skládku, obe zistenia boli oznámené príslušným orgánom. Čo sa týka kontroly statickej dopravy, v tomto smere bolo zistených celkom 12 priestupkov, pričom v 8 prípadoch boli priestupcovia riešení uložením blokovej pokuty a 4 priestupcovia formou napomenutia. Opakovane bolo na úseku dopravy riešené aj nepovolené parkovanie vozidiel na cestičkách vyhradených pre cyklistov. Za nerešpektovanie ustanovení vyplývajúcich zo zákona o ochrane nefajčiarov boli riešení 2 priestupcovia.  

 
Kontakt: Mgr. Barbora Krajčovičová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 4.10.2018 / 4.10.2018

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti