Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka

 

Parkovanie na chodníkoch sa zmenilo

Od začiatku decembra minulého roka začala platiť novela Zákona o cestnej premávke, ktorá zásadne mení zvyklosti mnohých vodičov, napríklad aj pri zaparkovaní motorových vozidiel na chodníkoch.
Nesprávne parkovanie na chodníku
 

 
 

Napriek novele zákona možnosť parkovania na chodníku pri ponechaní jeho voľnej šírky 1,5 m sa zo strany niektorých motoristov aj v súčasnosti nesprávne a nelogicky vykladá ako možnosť jazdiť kdekoľvek po chodníku za účelom zaparkovania vozidla tam, kde zostane predpísaná jeho voľná šírka. V snahe „predpisovo“ zaparkovať vodiči motorových vozidiel často prejdú po chodníku nemalú vzdialenosť a tým sa dopúšťajú priestupku proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke.

Podľa § 52 ods. 2 Zákona o cestnej premávke iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať, to neplatí pre cyklistov mladších ako 10 rokov, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla jazdiacich po pravej strane chodníka len ak neohrozia a neobmedzia chodcov a neprekročia rýchlosť chôdze, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlom k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. Pri zastavení alebo státí možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.

V rámci služby sa preto hliadky mestskej polície budú sústreďovať aj na túto kontrolu a motoristov mysliacich si, že na chodníkoch môžu zaparkovať kdekoľvek, budú riešiť v zmysle zákona. Za tento priestupok hrozí priestupcovi v blokovom konaní pokuta až do výšky 50.- Eur. Samotné znenie pravidla o parkovaní na chodníku zákonodarca zmenil tak, aby bolo z neho jednoznačne zrejmé, že parkovať na chodníku je možné len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý susedí s cestou.


 
Kontakt: PhDr. Peter Pleva
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 30.1.2020 / 30.1.2020

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti