Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mestská polícia upozorňuje držiteľov psov na ich povinnosti

Dátum: 04.05.2016
Autor: Mestská polícia Bratislava
Mestská polícia upozorňuje držiteľov psov na ich povinnosti
Mestská polícia upozorňuje majiteľov psov na povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zo všeobecne záväzných nariadení platných na území Bratislavy.
 
Mestská polícia upozorňuje majiteľov psov na povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zo všeobecne záväzných nariadení platných na území Bratislavy.
 
Podľa zákona môže  psa viesť iba osoba, ktorá je spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii.  Držiteľ psa je povinný predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá. Musí byť tiež schopný zabrániť vzniku škôd na majetku a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Na území Bratislavy platí, že na verejnom priestranstve musí byť pes vedený na vôdzke, pričom verejným priestranstvom sú všetky miesta vo vlastníctve hlavného mesta Bratislavy alebo vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti, ktoré slúžia na verejné užívanie. Teda všetky ulice, námestia, cesty, chodníky, parkoviská, plochy verejnej zelene a podobne. Na všetkých týchto miestach platí zákaz voľného pohybu psov. Verejnými priestranstvami nie sú plochy, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb. Zákaz voľného pohybu psov neplatí na miestach, ktoré určí obec svojím všeobecne záväzným nariadením a označí ich tabuľou „Voľný pohyb psov povolený“.  V týchto lokalitách sa môžu psy pohybovať bez vôdzky a vstup do takto vyhradeného priestoru je na vlastnú zodpovednosť. Mestská časť svojím všeobecne záväzným nariadením stanoví tiež lokality, kde je zákaz vstupu so psom.  Tieto miesta musia vlastníci alebo prevádzkovatelia označiť tabuľou „Zákaz vstupu so psom“ alebo piktogramom. Medzi lokality, kde je zakázaný vstup so psom zväčša patria detské ihriská alebo pieskoviská, areály školských alebo predškolských zariadení, zdravotnícke zariadenia či športoviská.

Ďalšou povinnosťou, na ktorú upozorňujeme je povinnosť majiteľa alebo toho, kto psa vedie, odstraňovať po svojom psovi exkrementy.    

V prípade, že pes pohryzie človeka alebo zviera, je držiteľ psa, prípade ten, kto psa v danom čase viedol, oznámiť túto skutočnosť na príslušný miestny úrad. Osoba, ktorá v čase pohryznutia viedla psa, je povinná oznámiť poškodenému svoje meno a adresu a tiež musí poskytnúť rovnaké údaje o držiteľovi psa. Pes, ktorý pohrýzol človeka alebo zviera bez toho, že by bol k tomu vyprovokovaný, je automaticky považovaný za nebezpečného psa. Takýto pes musí byť na verejnosti vedený s náhubkom. Nebezpečný pes má známku inej farby ako ostatné psy. Skutočnosť, že ide o nebezpečného psa musí miestny úrad zaznačiť.  Držiteľ psa je povinný ešte v ten deň, kedy k pohryznutiu došlo, dať svojho psa vyšetriť veterinárom a ďalej sa riadiť jeho pokynmi. Napadnutá osoba musí bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc.

Mestská polícia môže tomu, kto poruší zákon o niektorých podmienkach držania psov udeliť  blokovú pokutu až do výšky 33 €. Pokuty za nedodržanie zákona môže udeliť aj obec a to až do výšky 165 €. 

Mestská polícia v záujme ochrany života a zdravia neodporúča približovať sa k opusteným a túlavým psom. V prípade potreby odporúčame občanom kontaktovať linku 159. Mestská polícia denne obdrží priemerne 1 telefonát upozorňujúci na psa bez majiteľa. Na túlajúceho psa nás nedávno upozornil aj občan v Petržalke. Príslušníkom mestskej polície sa psa podarilo nájsť a odchytiť. Keďže pes mal známku, hliadka mohla kontaktovať majiteľku psa a odovzdať jej ho.

Uvedomujeme si, že kúpa a hlavne držba psa nie je jednoduchá. Z tohto dôvodu mestská polícia poskytuje majiteľom psov a tým, ktorí si chcú kúpiť psa bezplatnú poradňu. Záujemcom pomôžeme so základmi výchovy a výcviku psa. Poskytneme tiež informácie o kŕmení psa a zoohygiene, informácie o socializácii, aj o základoch nervovej činnosti psa. Tým, ktorí si ešte len chcú kúpiť psa vysvetlíme nároky na starostlivosť o psa toho-ktorého plemena. V poradni tiež pomáhame s otázkami súvisiacimi s úlohou majiteľa psa. Teda napríklad o povinnostiach držiteľa psa. V prípade záujmu sa môžu občania obrátiť na kynológa mestskej polície Františka Hrádeka na čísle 0903 233 614. Veríme, že aj táto poradňa prispieva k tomu, aby majitelia psov boli disciplinovaní.

V uplynulom období zaznamenala mestská polícia viacero podnetov zo strany občanov na nedodržiavanie povinností majiteľov psov. Ide o najmä o nedodržanie povinnosti držať psa na vôdzke alebo porušenie zákazu vstupu so psom. Mestská polícia preto informuje, že v blízkej dobe vykoná mimoriadnu akciu zameranú na kontrolu dodržiavania povinností držiteľov psov.

 
Kontakt: Mgr. Ľubomíra Miklovičová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 4.5.2016 / 4.5.2016

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.