Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasnežené chodníky a parkovacie miesta

Dátum: 20.01.2016
Autor: Mestská polícia Bratislava
Zasnežené chodníky a parkovacie miesta
K zime patrí nepochybne aj sneh. A ten ak pokryje chodníky, prípadne sa vyskytne poľadovica je potrebné z nich ich aj odstraňovať. Koho sa táto povinnosť týka?
 
K zime patrí nepochybne aj sneh. A ten ak pokryje chodníky, prípadne sa vyskytne poľadovica je potrebné z nich ich aj odstraňovať. Koho sa táto povinnosť týka?
 
Podľa všeobecne záväzných nariadení o čistote a poriadku na území mestských častí závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou, alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia, alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ' tento nedostatok vznikol znečistením, poľadovicou, alebo  snehom.

Zodpovedné osoby sú povinné odstraňovať znečistenie najmä zametaním, odstraňovaním nečistôt, buriny, náletov a odpadkov. Zakazuje sa zhŕňať nečistotu na okraj miestnej komunikácie a ponechať nečistotu na chodníku. V zimnom období sú povinné tieto osoby čistiť chodníky od snehu a poľadovice.

Sneh sa musí zhŕňať na okraj chodníka k miestnej komunikácii. V prípade vytvorenia poľadovice sa musia chodníky posypať inertným materiálom /piesok, drvina/, len výnimočne a v odôvodnených prípadoch možno použiť chemický posyp. Zhŕňanie snehu sa musí vykonať tak, aby neboli zatarasené priechody pre chodcov, vjazdy do budov a dvorov a vpuste kanalizácie.

Nemálo podnetov rieši mestská polícia aj v prípadoch, kedy sa pod snehom ocitne aj vodorovné dopravné značenie označujúce napríklad vyhradené parkovacie miesta. Vzájomný vzťah zvislých a vodorovných dopravných značiek je ustanovený v § 60 ods. 3 zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.  Ak je nesúlad medzi zvislými a vodorovnými dopravnými značkami, zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám. Je potrebné však vedieť, že v zmysle § 8 ods. 8 vyhlášky č. 9/2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o cestnej premávke použité dopravné značky - zvislé aj vodorovné - musia byť včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a počas celej doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad. Z tohto vyplýva, že pokiaľ vodorovná dopravná značka nie je viditeľná v súlade s citovaným ustanovením vyhlášky, nie je možné sa ňou riadiť, ani vyvodzovať sankcie za jej porušenie. V prípadne neviditeľnosti vodorovnej dopravnej značky sa teda nemôže uplatniť ani nadradenosť zvislej dopravnej značky v zmysle zákona o cestnej premávke.

Dopravná značka IP 16 /parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím/, sa používa najmä s dopravnou značkou V 10d  /parkovacie miesta s vyhradeným státím/, ktorá spresňuje jej význam – presne situuje umiestnenie vyhradeného parkovacieho miesta. Na základe uvedeného platí, že spoľahlivé zistenie dopravného priestupku v cestnej premávke t.j. konkrétne porušenie povinnosti vodiča podľa § 25 ods. 1 písm. n), podľa ktorého vodič nesmie zastaviť a stáť na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, nie je možné vykonať, keď parkovacie miesta s vyhradeným státím sú pod súvislou snehovou vrstvou tak, že použité vodorovné značky označujúce konkrétnu polohu vyhradeného parkovacieho miesta nie sú dostatočne viditeľné a príslušné zvislé dopravné značky /IP 16/ ktoré označujú tieto státia, neposkytujú úplný a jednoznačný výklad, o ktoré vyhradené státia sa jedná.

 

 
Kontakt: Mgr. Ľubomíra Miklovičová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 21.1.2016 / 21.1.2016

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.