Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Blokové pokuty

Dátum: 14.10.2020
Autor: Mestská polícia Bratislava
Blokové pokuty

Za priestupok môžu zamestnanci MsP uložiť pokutu v blokovom konaní. Pri ukladaní takejto pokuty sa prihliada na všetky okolnosti priestupku a mieru zavinenia

Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený, nestačí dohováranie a páchateľ priestupku je ochotný uloženú blokovú pokutu zaplatiť. Zamestnanci MsP prihliadajú pri ukladaní blokovej pokuty na všetky okolnosti priestupku a mieru zavinenia. Proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať.
 
 

V blokovom konaní môžu zamestnanci MsP prejednať priestupky:

 

a)     spáchané porušením predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona o priestupkoch, spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, za ktoré je možné uložiť pokutu do výšky 50.- € a pri porušení pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom až do výšky 150.- €

b)     proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48 zákona o priestupkoch, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu § 49 zákona o priestupkoch, priestupky proti majetku § 50 zákona o priestupkoch, ako aj priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou /§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a) a d), § 26 ods. 1, § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46 zákona o priestupkoch/ a priestupky porušenia všeobecne záväzných nariadení obce.

 
Kontakt: PhDr. Peter Pleva
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 19.6.2008 / 14.10.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.