Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zásahy hliadok MsP v 16. týždni 2018

Dátum: 24.04.2018
Autor: Mestská polícia Bratislava
Zásahy hliadok MsP v 16. týždni 2018

Prečítajte si viac informácií o udalostiach, ktoré v uplynulom týždni preverovali hliadky Mestskej polície.

V týždni od 16. apríla do 22. apríla preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste 1575 udalostí. Medzi nimi bolo aj 294 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené.

K opodstatneným zisteným a riešeným prípadom patrili priestupky z oblasti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke tých bolo 1077. V 1 prípade spolupracovala mestská polícia s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci a 1 krát s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru.

Čistota a poriadok na verejných priestranstvách bola ľahostajná pre 31 ľudí. Neporiadok okolo kontajnerových stojísk bol zistený 12 krát a v 19 prípadoch hliadky mestskej polície zistili nedodržanie stanovených prevádzkových hodín. V 41 prípadoch hliadky mestskej polície zistili a riešili nepovolenú konzumáciu alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a taxikári boli kontrolovaní 3 krát. V 1 prípade riešili mestskí policajti zákaz vjazdu bicyklom a 1 krát zistili stavebné práce mimo vyhradeného času.

Nepovolené pouličné aktivity riešili hliadky mestskej polície v 13 prípadoch a porušenie ustanovení vyplývajúcich zo zákona o ochrane nefajčiarov tým, že ľudia fajčili na zastávkach mestskej hromadnej dopravy 5 krát. Majitelia psov nerešpektovaním zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov tieto porušili v 3 prípadoch. Za nepovolený ambulantný predaj bol mestskou políciou riešený 1 priestupca a v 5 prípadoch zistila hliadka mestskej polície poškodzovanie verejnej zelene. Jeden priestupca zaberal verejné priestranstvo bez povolenia a v jednom prípade zistili policajti nepovolené rozkopávky.

Na príslušné úrady bolo nahlásených 11 starých vozidiel a 3 nelegálne skládky.

Blokovacie zariadenie bolo na nesprávne zaparkované vozidlá založené celkom v 653 prípadoch a 124 motoristov si po odtiahnuté vozidlo muselo zájsť do areálu príslušnej odťahovacej služby. Najviac priestupkov – 48 zistili a riešili jednotlivé hliadky na Trnavskej ceste.

Bus pruhy a cyklotrasy pod dohľadom

Jazdné pruhy vyhradené pre vozidlá mestskej hromadnej dopravy majú slúžiť výlučne týmto vozidlám. Obdobne je to aj s cyklotrasami, tieto sú v hlavnom meste vybudované pre účely bezpečnej jazdy cyklistov. Motoristi však s obľubou takéto miesta využívajú, či už na skrátenie si cesty, alebo prípadné vyhnutie sa kolónam. Počas poslednej celomestskej kontroly, ktorá bola zameraná na uvedenú problematiku bolo zistených celkom 31 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, pričom v 23 prípadoch riešili príslušníci mestskej polície zneužitie prejazdu cez vyhradený jazdný pruh a v 4 prípadoch to boli priestupky týkajúce sa nepovolenej jazdy alebo státia vozidiel na cyklotrase. Priestupcovia boli celkom v 20 prípadoch riešení uložením blokovej pokuty priamo na mieste.

Kontrola terasového sedenia

Mestskí policajti v úzkej spolupráci s pracovníkmi oddelenia daní a poplatkov Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy kontrolovali exteriérové sedenia podnikov v centre mesta. Išlo o kontrolu zameranú na legálnosť týchto sedení ako aj veľkosť využívania plochy. V priebehu kontroly bolo skontrolovaných celkom 11 prevádzok. Výsledok kontroly - až v 7 podnikoch ich majitelia prevádzkovali terasy neoprávnene. Zistenými nedostatkami sa ďalej zaoberá Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, ktorý je oprávnený vo veci ďalej konať.

Zabudnutá taška na odpočívadle

V stredu podvečer prijala mestská polícia na linke 159 žiadosť o pomoc. Išlo o pani, ktorá si cestou do Rakúska zabudla na diaľničnom odpočívadle v Jarovciach tašku, v ktorej mala okrem osobných vecí aj doklady. Naša hliadka sa na miesto v krátkom čase dostavila a zabudnutú tašku našla. Pani sa vrátila späť, tašku si prevzala a skonštatovala, že v nej našťastie nič nechýba.

Stratený chlapček

Počas víkendového podujatia „Bratislavské mestské dni 2018“ prijala mestská polícia oznam od občana o tom, že pred Starou tržnicou na námestí SNP našiel 4-ročného chlapčeka, ktorý mu tvrdil, že sa stratil svojmu otcovi. Hliadka šla oznam ihneď preveriť. Po príchode na miesto sa mestskí policajti snažili od chlapčeka zistiť informácie vedúce k jeho stotožneniu a získať poznatky o rodičoch. Následne hliadku kontaktovali príslušníci PZ, že otec dieťaťa nahlásil jeho nezvestnosť. Ten už bol na ceste k Starej tržnici a po príchode si svojho syna šťastný prevzal.

 

 
Kontakt: Mgr. Barbora Krajčovičová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 24.4.2018 / 24.4.2018

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.