Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Činnosť polície

 

Mestská polícia má aj nočnú Bratislavu pod kontrolou

Symbolom každého leta, okrem dovoleniek, horúcich dní a s nimi spojeného kúpania sa, je aj rušný nočný život a zábava. Nie je tomu samozrejme inak ani v Bratislave, najmä v predvečer víkendov a počas nich, keď sa ulice mesta zaplnia stovkami ľudí, nielen jeho obyvateľmi, ale aj návštevníkmi. Nočný život však nie je vždy len o zábave, neraz dochádza aj k situáciám, kedy je potrebné nastoliť poriadok a mestská polícia, ako poriadkový útvar mesta, je vždy pripravená zasiahnuť.
nočná hipológia
 

 
 

Jej vedeniu záleží na tom, aby Bratislava bola bezpečným mestom, a preto aj počas leta realizuje zvýšený výkon služby, a to predovšetkým v centre mesta, kde je spravidla najväčšia koncentrácia a pohyb ľudí. Do týchto nočných akcií sú zapájaní príslušníci zo všetkých výkonných útvarov mestskej polície a nápomocnými sú im aj ich kolegovia psovodi so služobnými psami a policajti na koňoch. V rámci zvýšeného výkonu služby, okrem dohliadania na verejný poriadok, sa policajti zameriavajú aj na kontrolu dodržiavania stanovených prevádzkových časov v podnikoch, kontrolu exteriérových sedení, nakoľko tieto môžu byť prevádzkované len s príslušným povolením, no bystrým zrakom policajtov veľa krát neuniknú ani ľudia, ktorí popíjajú alkoholické nápoje na miestach, kde je to zakázané. Počas služieb policajti veľa krát riešia aj neprispôsobivé osoby, ktoré svojim správaním obťažujú ľudí naokolo ale aj osoby, ktoré na svoje pouličné aktivity nemajú potrebné povolenie.

To, že špeciálne kontroly skutočne svoj účel plnia, o tom svedčia aj dosiahnuté výsledky. Len počas júla bolo mestskými policajtmi počas nich preverených a riešených celkom 556 priestupkov, pričom najviac z nich sa týkalo práve nepovolenej konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, bolo ich až 219. Ďalšími najviac zastúpenými okruhmi priestupkov, s ktorými sa policajti stretli boli tie na úseku čistoty a poriadku na verejných priestranstvách a v oblasti verejného poriadku. Zo všetkých bratislavských mestských častí, najvyšší počet priestupkov, až 390, zistili a riešili policajti v Starom Meste.

Pred nami je ešte druhá polovica prázdnin, počas ktorej mestská polícia v kontrolách nepoľaví, práve naopak.

 
Kontakt: Mgr. Barbora Krajčovičová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 7.8.2020 / 7.8.2020

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti