Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Činnosť polície > Kamerový systém Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy

 

Mestský kamerový systém

Pracovisko centrálneho dispečingu
V máji roku 2000 bol spustený do prevádzky mestský kamerový systém monitorujúci verejné priestranstvá na území hlavného mesta.
 

 
 

Prvým dôležitým faktorom, ktorý pôsobí pri umiestnení kamier je ich preventívny účinok – potencionálny páchateľ upustí od nekalých úmyslov, keď si je vedomý, že je  monitorovaný a z trestného činu bude usvedčený. V prípade páchania trestnej činnosti je možný rýchly zásah na pokyn operačného pracovníka. Záznam obrazu je účinný prostriedok pri objasňovaní trestnej činnosti a pri operatívnom vyhľadávaní páchateľa. Kamerový systém dáva možnosť aj na monitorovanie samotného výkonu hliadok mestskej polície, na kontrolu zákazov parkovania a podobne.

 

K 31. januáru 2018 mestská polícia monitorovala verejné priestranstvá spolu s kamerami jednotlivých mestských častí pomocou 157 kamier, pričom ďalších 13 kamier je v realizácii. Najviac kamier mimo kamier pripravených na uvedenie do prevádzky /stav k 31. januáru 2018/ a to 42 je v okrese Bratislava I. V okrese Bratislava II sú verejné priestranstvá monitorované pomocou 33 kamier, v okrese Bratislava III je to 27 kamier, v okrese Bratislava IV 37 kamier a v okrese Bratislava V verejné priestranstvá sú monitorované pomocou 18 kamier.

 

Zámerom je postupná inštalácia kamier vo všetkých mestských častiach v Bratislave. Súčasné kamery slúžia na dohľad nad verejným poriadkom a k predchádzaniu pouličnej trestnej činnosti. Sú využiteľné aj pre aktuálnu koordináciu postupu bezpečnostných zložiek, hasičov, zdravotníckej služby a podobne.

 

Aby nedošlo k zneužitiu kamerového systému, boli prijaté viaceré bezpečnostné opatrenia. Predovšetkým monitorovacie stredisko MsP je režimovým pracoviskom so zákazom vstupu nepovolaným osobám. Zamestnanci, ktorí tento systém obsluhujú, sú viazaní mlčanlivosťou a nežiadúci únik informácií má za následok trestné stíhanie.

 

Výstupy z kamerového systému, či už ide o fotografie alebo prezeranie záznamov, sú poskytované na základe písomnej žiadosti aj príslušným útvarom PZ. Prezeranie záznamov sa týka predovšetkým šetrenia vo veci krádeži alebo poškodení motorových vozidiel, poškodenia majetku, lúpežného prepadnutia, výtržníctva, ublíženia na zdraví, krádeže a vlámania.
 
Kontakt: PhDr. Peter Pleva
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 13.3.2018 / 13.3.2018

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti