Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Galéria

 

Kontroly odhaľujú nedostatky medzi taxikármi

Kontroly medzi taxikármi
Vykonávaním odborného dozoru v cestnej doprave na úseku taxislužby zisťujú príslušníci MsP v Bratislave, či dopravca dodržiava podmienky a plní povinnosti vyplývajúce zo Zákona o cestnej doprave.

Podľa zákona č. 168/1996 Z.z. štátny odborný dozor v cestnej doprave vykonávajú poverení zamestnanci Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, poverení zamestnanci obcí, prípadne iné osoby poverené ministerstvom, predsedom samosprávneho kraja alebo starostom obce.
Príslušníci MsP, ktorí majú oprávnenie na tieto kontroly, sa vodičovi musia preukázať kontrolným preukazom MDPaT SR. Zameriavajú sa na to, či vozidlá taxislužby sú spôsobilé na technickú prevádzku vykonaním technickej kontroly a emisnej prehliadky, či sú označené na predných dverách obchodným menom dopravcu, nápisom Taxi a telefónnym číslom objednávkovej služby. Vozidlá Taxi musia byť vybavené strešným svietidlom žltej farby s nápisom Taxi, vo vnútri vozidla musí byť úradne overený zabudovaný taxameter schváleného typu s neporušenou plombou. Na karosérii vozidla musí mať takéto vozidlo uvedené základné sadzby cestovného a tieto musia byť cestujúcemu prístupné pred uzatvorením zmluvy o preprave osôb. Taxameter musí byť umiestnený tak, aby umožňoval cestujúcemu počas prepravy poznať merané údaje o čase prepravy a cestovnom. Taxameter musí byť zapnutý od začatia prepravy až do jej ukončenia.

 
 
 
 

Kontext

Umiestnenie: Galérie > Kontroly odhaľujú nedostatky medzi taxikármi

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti