Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka

 

Vybrané dokumenty

Zobrazených je 25 z celkového počtu 282 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 12  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
16.6.2021Výberové konanie na pracovnú pozíciu Technik Pultu centrálnej ochrany hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy [PDF, 175 kB]
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu „Technik Pultu centrálnej ochrany“ hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Žiadosť spolu s požadovanými podkladmi je v prípade záujmu potrebné doručiť elektronicky do 30.06.2021 vrátane na adresu personalne@mp.bratislava.sk
Zložka dokumentov: Pracovné príležitosti
Mgr. Barbora Krajčovičová
10.6.2021Výberové konanie na pracovnú pozíciu Manažérka/manažér riadenia interných procesov mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy [PDF, 232 kB]
Hľadáme profesionálku alebo profesionála, ktorý dokáže prekonať všetky nástrahy pri riadení civilných oddelení mestskej polície. Do našich radov by sme radi prijali nového človeka /kolegyňu, kolegu/, ktorý dokáže zastupovať náčelníka, viesť a najmä zlepšovať činnosť viacerých oddelení, ako napríklad oddelenie ľudských zdrojov a vzdelávania, oddelenie prevádzkovo-technické, finančné, právne, sťažností a správnych konaní a ďalšie.
Zložka dokumentov: Pracovné príležitosti
Mgr. Barbora Krajčovičová
9.6.2021Noví mestskí policajti už nemusia za vzdelaním cestovať. Bratislava pre nich otvorila školiace centrum
Novoprijatí príslušníci mestskej polície sa najbližšie tri mesiace budú vzdelávať v priestoroch školiaceho centra na Saratovskej ulici. Ide o významný krok v mestskej polícii. Vzdelávanie sa totiž vracia po ôsmich rokoch do hlavného mesta.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
Mgr. Barbora Krajčovičová
7.5.2021V období od 3. mája do 13. júna 2021 prebieha v Bratislave asistované sčítanie obyvateľstva [PDF, 385 kB]
Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania.
Zložka dokumentov: Prevencia
Mgr. Barbora Krajčovičová
15.3.2021Požiar v škole v centre mesta
Desiatky žiakov, učiteľov, ale i vychovávateľov stihli včas opustiť budovu nemecko-slovenskej spojenej školy sídliacej v centre mesta, v ktorej pondelok 15. marca predpoludním vypukol požiar. Na miesto okamžite dorazili aj hliadky mestskej polície, ktoré dohliadali jednak na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v okolí budovy, ale aj na bezpečný presun evakuovaných osôb z miesta.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
PhDr. Peter Pleva
25.2.2021Víkendový pobyt v Turčianskych Tepliciach
ZO Sloves pri Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy organizuje pre zamestnancov mestskej polície a ich rodinných príslušníkov v dňoch 1.júla 2021 až 4.júla 2021 predĺžený víkendový pobyt v Turčianskych Tepliciach s ubytovaním v penzióne Anesis. Ubytovanie a polpenzia je zabezpečená. Účastník pobytu si hradí rekreačný poplatok a zároveň si dopravu každý účastník zabezpečuje sám. Bližšie informácie záujemcom poskytne Jozef Kukučka na telefónnom čísle 0903 779 448.
Zložka dokumentov: ZO SLOVES
PhDr. Peter Pleva
24.2.2021Seniori pozor! Nedajte sa oklamať
Mestská polícia hl. mesta SR Bratislavy upozorňuje seniorov. Neľahkú situáciu okolo šírenia sa ochorenia COVID19 zneužívajú podvodníci.
Zložka dokumentov: Prevencia
Mgr. Tatiana Kurucova
15.2.2021Expozitúra Bratislava 5 mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy je od dnešného dňa opäť v plnej prevádzke
Expozitúra mestskej polície Bratislava 5, pod pôsobnosť ktorej patria mestské časti Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo, už opäť pracuje v normálnom pracovnom režime.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
PhDr. Peter Pleva
4.2.2021Covid – 19 plnou silou zasiahol aj petržalských mestských policajtov
Z dôvodov vyššej miery výskytu pozitivity na ochorenie Covid 19 medzi príslušníkmi mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy zaradených na Expozitúre mestskej polície Bratislava 5, pod pôsobnosť ktorej patria mestské časti Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo, boli prijaté nevyhnutné karanténne opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia tohto ochorenia. Expozitúra Bratislava 5 bude počas prijatých opatrení uvedená do tzv. špeciálneho režimu a výkon služby v týchto mestských častiach bude naďalej nepretržite zabezpečovaný hliadkami z ostatných expozitúr mestskej polície a Zásahovou jednotkou. Telefonické oznamy budú prijímané od 06.00 hod. dňa 5.2.2021 až do odvolania len na známom telefonickom čísle 159.
Prosíme touto cestou občanov o zhovievavosť pri riešení tejto mimoriadnej situácie. Záverom ubezpečujeme občanov z piateho bratislavského okresu, že verejný poriadok zo strany mestskej polície bude aj napriek tomu nepretržite zabezpečovaný.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
PhDr. Peter Pleva
29.1.2021Odťahovú službu bude od februára zabezpečovať mestská firma Mestský parkovací systém
Od 1. februára 2021 bude odťahovať vozidlá mestská firma Mestský parkovací systém, s.r.o. (MPS), ktorá túto službu preberie od Dopravného podniku Bratislava. Areál odtiahnutých vozidiel sa presunie na Technickú 6, kde bude k dispozícii väčšia kapacita odťahovej plochy.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
PhDr. Peter Pleva
28.1.2021Testovanie na Stavbárskej ulici
Ľudia, ktorí sa ocitli na ulici bez strechy nad hlavou patria, predovšetkým v súčasnosti, kedy medzi nami zúri pandémia koronavírusu, medzi najviac ohrozené skupiny. Na Stavbárskej ulici sa dnes popoludní preto viacerí z nich dali otestovať na prítomnosť ochorenia COVID-19. Na tomto mieste nechýbali ani naši kolegovia z ružinovskej expozitúry, hliadka Zásahovej jednotky, či kynológovia. Policajti tu dohliadali na plynulý a bezproblémový priebeh testovania, na verejný poriadok, ako aj na dodržiavanie protipandemických opatrení – najmä troch hlavných zásad R-O-R.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
PhDr. Peter Pleva
20.1.2021Regulované parkovanie v Novom Meste: registrácia pokračuje, sprísnia sa kontroly
Bratislavské Nové Mesto pokračuje v naštartovaní regulovaného parkovania v zóne Tehelné pole. Pilotný projekt, ktorého cieľom je zvýhodnenie Novomešťanov s trvalým pobytom pri parkovaní, spustila mestská časť v decembri 2020.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
PhDr. Peter Pleva
7.1.2021V Novom Meste po novom
Je dobré, ak si motoristi pozorne všímajú aj zvislé dopravné značenie. Aj to nové, ktoré pribudlo popri cestách na vstupe do lokality Tehelné pole v bratislavskom Novom Meste. Samospráva tu spustila pilotný projekt, v ktorom platia pravidlá regulovaného parkovania. Tento preferuje obyvateľov s trvalým pobytom v tejto mestskej časti.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
PhDr. Peter Pleva
1.1.2021Vyhodnotenie Silvestrovskej noci z pohľadu Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy
Na Silvestra obvykle hlavné mesto SR Bratislava pozýva Bratislavčanov a návštevníkov mesta na polnočný ohňostroj. Tento rok sa vzhľadom pandémiu koronavírusu ohňostroj nekonal, je vyhlásený núdzový stav a naďalej platí zákaz vychádzania. Mestskí policajti však boli v uliciach mesta aj počas Silvestrovskej noci a dohliadali v spolupráci s Policajným zborom SR na verejný poriadok a plnili si všetky úlohy, ktoré im vyplývajú zo zákona.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
Mgr. Tatiana Kurucova
30.12.2020Zákaz používania zábavnej pyrotechniky platí aj počas Silvestrovskej noci
Tak, ako aj po minulé roky, aj tento rok Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy je pripravená v spolupráci s Policajným zborom SR zabezpečiť počas Silvestrovskej noci na území hlavného mesta SR Bratislavy verejný poriadok ako aj plniť všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
Mgr. Tatiana Kurucova
15.10.2020Pätnásty október je Svetovým dňom bielej palice
Nie je palica ako palica. Za tú, ktorá pomáha pri orientácii, chráni a zároveň informuje okolie o jednej z charakteristík jej majiteľa, vďačíme pani Guilly d'Herbemontovej (1888 – 1980). Osobné skúsenosti priviedli túto francúzsku aristokratku k úvahám, ako u nevidiacich znížiť nebezpečenstvo úrazu a tým aj ich závislosť na iných.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
PhDr. Peter Pleva
22.9.2020Ďalšie prírastky do nášho vozidlového parku
Námestníčka primátora Lucia Štasselová v priestoroch kynologickej stanice mestskej polície v Mlynskej doline odovzdala veliteľom expozitúr a ich zástupcom kľúče od 5 novučičkých motorových vozidiel značky Hyundai Tucson.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
Mgr. Barbora Krajčovičová
21.9.2020Kontrola aktuálnych opatrení
Bratislava je v súčasnosti „červená“. Policajti tomu prispôsobili výkon služby. Počas uplynulých dvoch víkendových nocí mestskí policajti kontrolovali v centre mesta dodržiavanie aktuálnych opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva platných od 19.09.2020, dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavajúcimi prácami, dodržiavanie verejného poriadku, či zabezpečovali kontrolu na úseku dopravy.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
Mgr. Tatiana Kurucova
31.8.2020Škola volá, nezabúdajme na bezpečnosť detí...
Letné prázdniny už čochvíľa budú patriť minulosti a školákov od 2.septembra čakajú opäť nové školské povinnosti. Nový školský rok je tu!
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
PhDr. Peter Pleva
20.8.2020Mestská polícia na Kuchajde
Prírodné kúpalisko Kuchajda, miesto vyhľadávané na šport, relax, kúpanie. Cez to všetko aj tu platia isté pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Ako ich návštevníci dodržiavajú a čo všetko by mali návštevníci pred vstupom vedieť?
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
Mgr. Tatiana Kurucova
7.8.2020Mestská polícia má aj nočnú Bratislavu pod kontrolou
Symbolom každého leta, okrem dovoleniek, horúcich dní a s nimi spojeného kúpania sa, je aj rušný nočný život a zábava. Nie je tomu samozrejme inak ani v Bratislave, najmä v predvečer víkendov a počas nich, keď sa ulice mesta zaplnia stovkami ľudí, nielen jeho obyvateľmi, ale aj návštevníkmi. Nočný život však nie je vždy len o zábave, neraz dochádza aj k situáciám, kedy je potrebné nastoliť poriadok a mestská polícia, ako poriadkový útvar mesta, je vždy pripravená zasiahnuť.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
Mgr. Barbora Krajčovičová
27.7.2020Aj jazdenie na elektrických kolobežkách má svoje pravidlá
Elektrické kolobežky sa stali súčasťou dopravy a sú veľmi populárne aj v našom meste. Ľahko sa vďaka nim dostaneme z jedného miesta na druhé bez toho, že by sme stáli v nekonečnej zápche. Máloktorý ich užívateľ ale vie, že aj pre elektrické kolobežky platia isté pravidlá a tieto musí každý „elektrokolobežkár“ dodržiavať.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
PhDr. Peter Pleva
16.7.2020Psíčkari na Veľkom Draždiaku by mali zbystriť pozornosť.
Mestská polícia hl. mesta SR Bratislavy upozorňuje psíčkarov na dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 10/2019, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území Petržalky a s tým späté aj isté zákazy.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
Mgr. Tatiana Kurucova
16.7.2020Deťom sa venujeme aj v letných mesiacoch
Tohtoročný prelom jari a leta bol pre nás tak trochu netypický. Práve v tomto období, od apríla, totiž každým rokom rozbiehame naše dopravné výchovy v materských a základných školách a pokračujeme s nimi až do letných mesiacov, kedy deti aj v rámci detských letných táborov učíme bezpečnému správaniu sa v cestnej premávke.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
Mgr. Barbora Krajčovičová
29.5.2020Zmeny na Račianskom mýte
Križovatka na Račianskom mýte patrí v Bratislave medzi tie komplikovanejšie dopravné uzly. Navyše táto patrí aj k najväčším prestupným uzlom a už dnes je zrejmé, že tento priestor potrebuje komplexnú zmenu organizácie dopravy.
Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície
Mgr. Barbora Krajčovičová

Zobrazených je 25 z celkového počtu 282 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti