Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Činnosť polície > Blokové pokuty

 

Blokové pokuty

Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený, nestačí dohováranie a páchateľ priestupku je ochotný uloženú blokovú pokutu zaplatiť. Zamestnanci MsP prihliadajú pri ukladaní blokovej pokuty na všetky okolnosti priestupku a mieru zavinenia. Proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať.
 

 
 

V blokovom konaní môžu zamestnanci MsP prejednať priestupky:

 

a)     spáchané porušením predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona o priestupkoch, spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, za ktoré je možné uložiť pokutu do výšky 50.- € a pri porušení pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom až do výšky 150.- €

b)     proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48 zákona o priestupkoch, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu § 49 zákona o priestupkoch, priestupky proti majetku § 50 zákona o priestupkoch, ako aj priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou /§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a) a d), § 26 ods. 1, § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46 zákona o priestupkoch/ a priestupky porušenia všeobecne záväzných nariadení obce.

 
Kontakt: PhDr. Peter Pleva
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 19.6.2008 / 14.10.2020

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti