Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN o Mestskej polícii

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 3/1991

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z 18 decembra 1991

o Mestskej polícii

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení

VZN č. 7/1995 z 26. októbra 1995, VZN č. 7/1996 z 27. júna 1996, 4/2008 z 30. októbra 2008 a 6/2013 z 26. septembra 2013

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a § 22 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1

Úvodné ustanovenie

 1. Zriaďuje sa Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len

„mestská polícia“)

 1. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave (ďalej len „hlavné mesto") a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta, z uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a z rozhodnutí primátora hlavného mesta
 2. Mestská polícia plní úlohy podľa osobitných predpisov1)

§ 2 až § 23

Zrušené VZN č. 6/2013

§ 24

Rovnošata pracovníkov mestskej polície

 

Príslušníci mestskej polície používajú okrem výstrojných súčiastok podľa osobitného predpisu2) aj ďalšie výstrojné súčiastky, ktorými sú:

 1. jazdecké nohavice,
 2. kožené chrániče nôh jazdca (čeps),
 3. jazdecké čižmy,
 4. jazdecký plášť,
 5. jazdecká čiapka,
 6. pracovný odev (nohavice a bunda),
 7. taktická vesta,
 8. pletená čiapka,
 9. čiapka so šiltom,
 10. tričko s krátkymi rukávmi,
 11. rolák s dlhými rukávmi,
 12. polokošeľa s krátkymi rukávmi,
 13. pracovná blúza,
 
   

 

 • Napríklad, zákon Slovenskej národnej rady 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
 • 22 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

 

Stav k 01.11.2013                                                                                         2

 

 1. pracovné nohavice montérkového strihu,
 2. jarná bunda,
 3. zimná bunda,
 4. cyklistické krátke nohavice,
 5. vysoké tenisky,
 6. cyklistické rukavice,
 7. cyklistická

 

 

 

Zrušené VZN č. 6/2013

 

§ 25 až § 29

 

 

 • 30

Účinnosť

 

Toto nariadenia nadobúda účinnosť 3. januárom 1992. (1. novembra 2013)

 

 

Peter Kresánek

primátor